Berita Gempar Yang Diterima

Menurut maklumat dari Bank Negara Malaysia, hutang negara sehingga 27 Feb 99 adalah sebanyak 356 billion (saya tidak sempat bertanya RM atau US dollar kerana pemberi maklumat sentiasa di ekori oleh SB). Mahathir pula memerlukan 50 billion (RM atau US dollar juga tidak sempat saya tanya) yang akan di pinjam atau hutang daripada David Khoo (Mafia terbesar di Hong Kong). 3 staff (siapa agaknya? -  Mungkin di peringkat tertinggi dan dipercayai oleh Mahathir) dari Bank Negara Malaysia akan bertolak ke Hong Kong pada hari Selasa 8:30 pagi selepas taklimat pada 8:00 pagi. Mereka mungkin bertolak dengan private jet untuk finalise pinjaman. Bagi member gerakan reformasi di Bank Negara Malaysia, sekiranya boleh dapatkan nama mereka yang tiada di Bank pada hari Selasa 2 Mac 99 dan beritahu semua webmaster dan e-group.

WAllahi Waliyu Attaufiq
Wassalam